Medlemsavgift 2016

Vårt valborgsfirande är den första i en rad av olika aktiviteter som ÅTF anordnar under året. Dessa aktiviteter och mycket annat såsom material till uthyrning i vårt förråd m.m. finansieras genom medlemsavgiften som uppgår till 150 kr per hushåll.

BG 5558-9154

Glöm inte att uppge namn och gatuadress på inbetalningen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.