Inför Halloween

Det skulle vara bra om de husägare som vill ha besök av “bus eller godis” barn ställde ut ett ljus eller pumpa vid dörren. Då behöver vi inte störa dem som inte vill vara med!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.